Quy định về danh hiệu thi đua và Danh hiệu vinh dự và danh hiệu thi đua của Nhà nước áp dụng bình xét khen thưởng của công đoàn

Tải về:

Ngày hỏi:01/03/2022

Liên quan đến quy định về khen thưởng trong công đoàn. Cho hỏi, danh hiệu thi đua của Công đoàn và Danh hiệu vinh dự và danh hiệu thi đua của Nhà nước áp dụng bình xét khen thưởng của công đoàn được quy định như thế nào? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Danh hiệu thi đua của Công đoàn gồm những danh hiệu nào?

Danh hiệu thi đua của Công đoàn quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1689/QĐ-TLĐ năm 2019, cụ thể:

Danh hiệu thi đua của Công đoàn gồm có:

+ Danh hiệu thi đua đối với cá nhân: “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”;

+ Danh hiệu thi đua đối với tập thể:

- “Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn”;

- “Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương”;

- “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; “Nghiệp đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (gọi chung là “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”);

- “Tổ Công đoàn xuất sắc”, “Tổ Nghiệp đoàn xuất sắc”, “Công đoàn bộ phận xuất sắc”, “Nghiệp đoàn bộ phận xuất sắc” (gọi chung là “Tổ Công đoàn xuất sắc”).

Danh hiệu vinh dự và danh hiệu thi đua của Nhà nước áp dụng bình xét khen thưởng của công đoàn

Danh hiệu vinh dự và danh hiệu thi đua của Nhà nước áp dụng bình xét khen thưởng của công đoàn quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1689/QĐ-TLĐ năm 2019, cụ thể:

Danh hiệu vinh dự và danh hiệu thi đua của Nhà nước áp dụng bình xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng trong tổ chức Công đoàn.

- Danh hiệu vinh dự Nhà nước đối với tập thể, cá nhân:

+ “Anh hùng Lao động”;

+ “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;

+ “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”;

+ “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

+ “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

- Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

+ “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”;

+ “Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn”;

+ “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

+ “Lao động tiên tiến”;

- Danh hiệu thi đua đối với tập thể:

+ “Cờ thi đua của Chính phủ”;

+ “Tập thể lao động xuất sắc”;

+ “Tập thể lao động tiên tiến”.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.