Trong thời gian nào thành viên công ty TNHH2TV phải góp đủ vốn?

Ngày hỏi:28/02/2022

Thành viên công ty TNHH2TV phải góp đủ vốn trong thời gian nào? Tôi và một số người khác cùng góp vốn thành vập công ty TNHH tôi muốn biết khi nào thì tôi phải góp đủ số vốn đã cam kết? Không góp đủ vốn phải làm sao?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thành viên công ty TNHH2TV phải góp đủ vốn trong thời gian nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

Như vậy, theo quy định như trên, bạn phải góp đủ số vốn đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không kể thời gian bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan.

Không góp đủ vốn phải làm sao?

Căn cứ Khoản 4 Điều này có quy định như sau:

Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

Theo đó, nếu các thành viên góp vốn chưa góp đủ số vốn như đã cam kết thì công ty bạn phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn góp vốn.

Không thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ có bị phạt không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 46 Nghị định 122/2021/NĐ-CP có quy định phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập theo quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh khi đã kết thúc thời hạn góp vốn và hết thời gian điều chỉnh vốn do thành viên, cổ đông sáng lập không góp đủ vốn nhưng không có thành viên, cổ đông sáng lập nào thực hiện cam kết góp vốn;

b) Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

Như vậy, nếu công ty của bạn không thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn góp vốn thì có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Và buộc phải thực hiện thủ tục này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.