Không phải thay đổi mã số thuế khi chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên đúng không?

Ngày hỏi:28/02/2022

Không phải thay đổi mã số thuế khi chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên? Không nắm rõ chính sách thuế có được coi là lý do bất khả kháng? Dạ, bên em tính chuyển từ công ty 1 TV sang công ty 2 TV, như vậy có phải thay đổi mã số thuế?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Không phải thay đổi mã số thuế khi chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên?

Căn cứ Điểm đ Khoản 3 Điều 30 Luật quản lý thuế 2019 quy định như sau:

Mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sau khi chuyển đổi loại hình, bán, tặng, cho, thừa kế được giữ nguyên;

Như vậy, khi chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì không phải thay đổi mã số thuế.

Không nắm rõ chính sách thuế có được coi là lý do bất khả kháng?

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 quy định người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế.

Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng theo Luật này gồm (Khoản 27 Điều 3):

+ Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

+ Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ.

Theo Khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 thì: Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Như vậy, một sự kiện có phải là bất khả kháng hay không cần dựa trên 2 yếu tố: Phải xảy ra khách quan không thể lường trước được; Không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Do đó, dựa vào các quy định trên thì việc người nộp thuế không nắm rõ chính sách thuế không được xem là sự kiện bất khả kháng nên trường hợp này không được miễn tiền chậm nộp thuế.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.