Quy trình thu thập thông tin về cung lao động được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:25/02/2022

Quy trình thu thập thông tin về cung lao động được quy định như thế nào? Tôi muốn tìm hiểu nội dung này theo quy định mới nhất của pháp luật. Nhờ anh/chị giúp đỡ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chuẩn bị thu thập thông tin về cung lao động

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ 10/03/2022) việc chuẩn bị thu thập thông tin về cung lao động được quy định như sau:

a) Khảo sát về hiện trạng thông tin, dữ liệu về cung lao động.

b) Xác định phương án, thời gian, địa điểm thực hiện.

c) Trang thiết bị, phương tiện thực hiện.

d) Xác định kinh phí thực hiện theo quy định.

đ) Thông báo cho đơn vị, cá nhân liên quan để thực hiện.

Thực hiện thu thập thông tin về cung lao động

Căn cứ Khoản 2 Điều này việc thực hiện thu thập thông tin về cung lao động được quy định như sau:

a) Xây dựng biểu mẫu thu thập thông tin về cung lao động theo nhu cầu của địa phương và đảm bảo thông tin tối thiểu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Tiến hành thu thập theo biểu mẫu đã xây dựng; xử lý các vấn đề phát sinh, điều chỉnh bổ sung biểu mẫu (nếu cần).

c) Kiểm tra, xác nhận thông tin.

d) Nhập, đối soát thông tin thành dạng số.

Giao nộp, sử dụng thông tin, dữ liệu thông tin về cung lao động

Căn cứ Khoản 3 Điều này việc giao nộp, sử dụng thông tin, dữ liệu thông tin về cung lao động được quy định như sau:

a) Giao nộp thông tin, dữ liệu (dạng số hoặc trên giấy).

b) Cập nhật thông tin, dữ liệu lên hệ thống lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

c) Lập báo cáo, thống kê theo quy định.

Ngoài ra khoàn 4 Điều này còn có quy định như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) căn cứ vào thực trạng và nhu cầu thông tin, dữ liệu về cung lao động của địa phương để xây dựng kế hoạch và triển khai thu thập, cập nhật thông tin về cung lao động.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin