Quy định về đối tượng được bố trí tái định cư khi mà Nhà nước thu hồi đất ở?

Ngày hỏi:24/02/2022

Quy định về đối tượng được bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở? Nhà nước thu hồi đất ở sẽ tiến hành bồi thường như thế nào? Điều kiện để được bồi thường bằng tiền khi bị thu hồi đất?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về đối tượng được bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở?

Nhà em hiện được xây trên đất mà trước đây ông bà em khai hoang mà có, rồi sao này có hoàn tất thủ tục làm sổ đỏ do ông bà em đứng tên, nay Nhà nước có dự án gì đó nên có thu hồi phần đất ở này, thế cho em hỏi: Đối tượng nào được được bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở?

Trả lời:

Tại Điều 86 Luật đất đai 2013 có quy định bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở như sau:

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

2. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

3. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

4. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.

Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương.

=> Như vậy, phần hỗ trợ, tái định cư sẽ được trả cho người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Nhà nước thu hồi đất ở sẽ tiến hành bồi thường như thế nào?

Ban biên tập cho em hỏi: Ngôi nhà mà gia đình em đang ở có nằm trong quy hoạch thu hồi đất của Nhà nước, mà vấn đề là nếu nhà nước tiến hành thu hồi thì gia đình em không còn chỗ để ở, nghe nói sẽ được Nhà nước bồi thường khi thu hồi, thế cho em hỏi: Nhà nước thu hồi đất ở sẽ tiến hành bồi thường như thế nào?

Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 79 Luật đất đai 2013 có quy định:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Điều kiện để được bồi thường bằng tiền khi bị thu hồi đất

Tôi được biết sau khi bị thu hồi đất, hộ gia đình, cá nhân ... bị thu hồi đất có thể được bồi thường bằng tiền hoặc nhà tái định cư. Vì thực tế hiện tại những nhà tái định cư được xây dựng không đúng với mong muốn, nên rất nhiều hộ gia đình mong muốn được nhận bồi thường bằng tiền. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Điều kiện để được nhận bồi thường bằng tiền khi bị thu hồi đất được quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại Điều 74 Luật đất đai 2013 có quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

- Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

- Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Và tại Điểm a Khoản 1 Điều 79 Luật đất đai 2013, có quy định điều kiện để được bồi thường bằng tiền khi bị Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Đất ở bị thu hồi hết hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh.

- Hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi.

Lưu ý: Với trường hợp này nếu địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.