Tới đâu để nhận tiền bồi thường thu hồi đất?

Ngày hỏi:24/02/2022

Tới đâu để được nhận tiền bồi thường thu hồi đất? Bồi thường bằng đất khi thu hồi đất? Bị thu hồi đất nông nghiệp có được tái định cư?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tới đâu để được nhận tiền bồi thường thu hồi đất?

Đất tôi thuộc diện quy hoạch đất đã lâu, vừa rồi UBND có gửi quyết định sẽ thu hồi đất trong thời gian tới để thực hiện dự án, tôi muốn nhận bồi thường bằng tiền, vậy cho tôi hỏi việc thực hiện bồi thường đất được thực hiện khi nào? Cơ quan nào sẽ thực hiện việc bồi thường? Và khi nào thì bàn giao đất?

Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 93 và Khoản 3 Điều 69 Luật đất đai 2013 quy định:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

=> Như vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất có hiệu lực thì tổ chức có trách nhiệm bồi thường sẽ chi trả tiền bồi thường, cụ thể về địa điểm nhận tiền bồi thường và thời gian bàn giao đất thì bạn có thể xem tại quyết định bồi thường. Quyết định bồi thường thường sẽ được gửi cùng với quyết định thu hồi đất, do đó nếu bạn chưa nhận được quyết định bồi thường thì có thể khiếu nại đến chủ tịch UBND đã ra quyết định thu hồi đất để được giải quyết.

Bồi thường bằng đất khi thu hồi đất

Gia đình tôi nằm trong diện quy hoạch làm nhà máy nhiệt điện. Cho hỏi, nếu nhà nước thu hồi đất thì có cấp lại đất ở cho gia đình tôi không?

Trả lời: Theo tại Khoản 1 Điều 79 Luật đất đai 2013 quy định về vấn đề bồi thường đất ở cho người sử dụng đất khi thu hồi đất, cụ thể như sau:

"Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở."

Như vậy, nếu gia đình bạn đủ điều kiện được bồi thường khi thu hồi mà pháp luật quy định thì gia đình bạn sẽ được bồi thường bằng đất ở nếu còn quỹ đất ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi gia đình bị thu hồi đất.

Nếu không còn quỹ đất ở trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi gia đình bị thu hồi đất thì gia đình bạn được bồi thường bằng tiền.

Bị thu hồi đất nông nghiệp có được tái định cư?

Gia đình tôi bị thu hồi đất trồng lúa và được bồi thường. Theo như bên xã nói thì đây là dự án kinh tế của tỉnh. Xin hỏi, như vậy gia đình tôi có được hỗ trợ tái định cư không? Và chúng tôi có được thêm các khoản hỗ trợ nào không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

Trả lời: Bản chất của việc tái định cư là nhà nước bố trí đất cho người sử dụng đất khi nhà nước tiến hành thu hồi đất ở của người sử dụng đất. Mà đất của gia đình bạn là đất nông nghiệp nên sẽ không được tái định cư. Hơn nữa, tại Khoản 2 Điều 86 Luật đất đai 2013 có quy định :

- Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

Như vậy, chỉ tiến hành tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở và chỉ được định cư tại chỗ nếu đủ điều kiện tại Điều 86 Luật đất đai nêu trên.

Về các khoản đền bù và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp, do bạn không nói rõ gia đình bạn đã được nhận các khoản đền bù, hỗ trợ nào. Tuy nhiên, trong trường hợp gia đình khó khăn quá thì có thể yêu cầu UBND xã xem xét các khoản hỗ trợ sau:

- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất.

- Hộ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm việc.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.