Phần đường dành cho xe cơ giới là gì? Thứ tự xe ưu tiên khi tham gia giao thông được quy định ra sao?

Ngày hỏi:22/02/2022

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về khái niệm phần đường xe chạy là gì? Phần đường dành cho xe cơ giới là gì? Phần đường dành cho xe thô sơ là gì? Thứ tự xe ưu tiên khi tham gia giao thông được quy định ra sao?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Phần đường xe chạy là gì? Phần đường dành cho xe cơ giới là gì? Phần đường dành cho xe thô sơ là gì?

Vấn đề trên được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ, cụ thể:

- Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại.

- Phần đường dành cho xe cơ giới là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng qua lại.

- Phần đường dành cho xe thô sơ là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông thô sơ đường bộ qua lại.

Thứ tự xe ưu tiên khi tham gia giao thông

Thứ tự xe ưu tiên khi tham gia giao thông được Quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ, cụ thể:

Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:

- Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;

- Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường;

- Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;

- Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

- Đoàn xe tang

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.