Hợp đồng làm việc của viên chức có bao gồm thời gian tập sự không?

Ngày hỏi:19/02/2022

Hợp đồng làm việc của viên chức có bao gồm thời gian tập sự? Viên chức không đạt yêu cầu về tập sự có bị chấm dứt hợp đồng làm việc không? Nhà trường chấm dứt hợp đồng với giáo viên đang nghỉ ốm đau được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hợp đồng làm việc của viên chức có bao gồm thời gian tập sự?

Hợp đồng làm việc của viên chức có bao gồm thời gian tập sự? Mình muốn hỏi có phải khi trúng tuyển viên chức thì được ký hợp đồng làm việc ngay không ạ? Tại có người nói với mình là phải hết tập sự rồi mới được ký hợp đồng làm việc.

Trả lời:

Chúng ta đã biết, theo quy định của Luật viên chức 2010 thì hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Theo Khoản 2 Điều 24 Luật viên chức 2010 thì: Căn cứ vào kết quả tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển vào viên chức.

Đồng thời, Khoản 2 Điều 27 Luật này cũng xác định:

Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

Như vậy thì khi bạn có quyết định tuyển dụng viên chức, bạn đã được căn cứ vào đó để ký hợp đồng làm việc và nội dung của hợp đồng này bao gồm cả nội dung về thời gian tập sự. Do đó, việc cho rằng hết tập sự mới được ký hợp đồng làm việc là không phù hợp với quy định pháp luật.

Viên chức không đạt yêu cầu về tập sự có bị chấm dứt hợp đồng làm việc không?

Viên chức không đạt yêu cầu về tập sự có bị chấm dứt hợp đồng làm việc không? Chào ban biên tập, em là giáo viên môn tiếng Anh tại trường trung học phổ thông công lập, em vừa đỗ viên chức và đang trong quá trình tập sự. Em được biết Luật Viên chức đã có nội dung sửa đổi, bổ sung. Cho em hỏi, trường hợp em không đạt yêu cầu trong thời gian tập sự thì có thể bị chấm dứt hợp đồng không? Mong phản hồi giúp em!

Trả lời:

Căn cứ Điều 29 Luật Viên chức 2010, Khoản 4 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về các trường hợp Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, trong đó có trường hợp:

- Viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.

Như vậy, khi viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì đơn vị sự nghiệp công lập có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức đó.

Nhà trường chấm dứt hợp đồng với giáo viên đang nghỉ ốm đau được không?

Nhà trường chấm dứt hợp đồng với giáo viên đang nghỉ ốm đau được không? Tôi là viên chức tại một trường học công lập, gần đây tôi bị bệnh và phải nghỉ chế độ ốm đau gần 08 tháng, khoảng tháng thứ 6 thì hiệu trưởng có gửi thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng với tôi sau 30 ngày. Khi tôi trở lại làm thì Hiệu trưởng thông báo đã chấm dứt hợp đồng với tôi, và đưa cho tôi quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc. Cho hỏi như vậy có đúng không? Nhờ giải đáp.

Trả lời:

Căn cứ Điều 29 Luật Viên chức 2010 quy định đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

- Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.

- Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này.

- Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc.

- Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn.

- Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Đối với viên chức do cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

- Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn, đang điều trị bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

- ...

Như vậy, căn cứ quy định trên thì có thể đưa ra kết luận sau:

- Nếu hợp đồng làm việc của bạn không xác định thời hạn, thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc này là trái với quy định. Cụ thể không đủ điều kiện đơn phương chấm dứt.

- Nếu hợp đồng làm việc của bạn là xác định thời hạn, thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc này là phù hợp với quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.