Theo quy định thì có những hình thức xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước nào?

Ngày hỏi:18/02/2022

Có những hình thức xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước nào? Tài sản công tại cơ quan nhà nước bị thu hồi trong trường hợp nào? Tài sản công tại cơ quan nhà nước bị thu hồi được xử lý theo các hình thức nào? Nhờ hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có những hình thức xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước nào?

Điều 40 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 có quy định hình thức xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, bao gồm:

1. Thu hồi.

2. Điều chuyển.

3. Bán.

4. Sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

5. Thanh lý.

6. Tiêu hủy.

7. Xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

8. Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Tài sản công tại cơ quan nhà nước bị thu hồi trong trường hợp nào?

Khoản 1 Điều 41 Luật này có quy định về thu hồi tài sản công tại cơ quan nhà nước, theo đó tài sản công bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

- Trụ sở làm việc không sử dụng liên tục quá 12 tháng;

- Được Nhà nước giao trụ sở mới hoặc đầu tư xây dựng trụ sở khác để thay thế;

- Tài sản được sử dụng không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức; sử dụng sai mục đích, cho mượn;

- Chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, sử dụng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không đúng quy định; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định;

- Tài sản đã được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc sử dụng, khai thác không hiệu quả hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi tổ chức bộ máy, thay đổi chức năng, nhiệm vụ;

- Phải thay thế do yêu cầu đổi mới kỹ thuật, công nghệ theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền;

- Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước;

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan nhà nước có tài sản bị thu hồi có trách nhiệm bàn giao tài sản cho cơ quan quy định tại khoản 3 Điều này theo đúng quyết định thu hồi. Nghiêm cấm việc tháo dỡ, thay đổi các bộ phận của tài sản đã có quyết định thu hồi.

Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Luật này có trách nhiệm:

- Tổ chức tiếp nhận tài sản thu hồi theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; thực hiện hoặc ủy quyền cho cơ quan nhà nước có tài sản thu hồi thực hiện việc bảo quản, bảo vệ, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản trong thời gian chờ xử lý;

- Lập phương án xử lý, khai thác tài sản thu hồi trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện xử lý, khai thác tài sản theo phương án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

Tài sản công tại cơ quan nhà nước bị thu hồi được xử lý theo các hình thức nào?

Khoản 4 cũng quy định tài sản công bị thu hồi được xử lý theo các hình thức sau đây:

- Giao cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều 29 của Luật này;

- Điều chuyển theo quy định tại Điều 42 của Luật này;

- Bán, thanh lý theo quy định tại Điều 43 và Điều 45 của Luật này;

- Tiêu hủy theo quy định tại Điều 46 của Luật này;

- Hình thức xử lý khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.