Tách yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính để giải quyết bằng vụ án dân sự có được không?

Ngày hỏi:17/02/2022

Tách yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính để giải quyết bằng vụ án dân sự được không? Người khởi kiện có quyền bổ sung tài liệu tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính hay không? Có phải Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ án hành chính khi có đơn khởi kiện của người khởi kiện?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tách yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính để giải quyết bằng vụ án dân sự được không?

Xin hỏi, đối với một vụ án hành chính đang giải quyết mà có yêu cầu bồi thường thiệt hại từ người khởi kiện mà tại thời điểm đó chưa có điều kiện để chứng minh thì liệu được tách ra thành vụ án dân sự để giải quyết sau không?

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về nội dung trên như sau:

Trường hợp trong vụ án hành chính có yêu cầu bồi thường thiệt hại mà chưa có điều kiện để chứng minh thì Tòa án có thể tách yêu cầu bồi thường thiệt hại để giải quyết sau bằng một vụ án dân sự khác theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Trường hợp Tòa án giải quyết cả phần yêu cầu bồi thường thiệt hại cùng với việc giải quyết vụ án hành chính mà phần quyết định của bản án về bồi thường thiệt hại bị kháng cáo hoặc kháng nghị hoặc bị Tòa án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm hủy để xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm lại thì phần quyết định về bồi thường thiệt hại trong các trường hợp này là một phần của vụ án hành chính. Thủ tục giải quyết đối với phần quyết định về bồi thường thiệt hại bị kháng cáo, kháng nghị hoặc bị hủy để xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm lại được thực hiện theo quy định của Luật này.

Người khởi kiện có quyền bổ sung tài liệu tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính hay không?

Liên quan đến vụ án hành chính, xin hỏi người khởi kiện có quyền bổ sung tài liệu tại phiên phúc thẩm hay không? Và nếu không mời luật sư thì người khởi kiện tự trình bày ý kiến của mình về nội dung kháng cáo phải không?

Trả lời: Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 237 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về việc trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm như sau:

- Trường hợp đương sự không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì họ tự trình bày ý kiến về nội dung kháng cáo, kháng nghị và đề nghị của mình.

- Tại phiên tòa phúc thẩm, đương sự, Kiểm sát viên có quyền xuất trình bổ sung tài liệu, chứng cứ.

Như vậy, người khởi kiện có quyền bổ sung tài liệu tại phiên phúc thẩm và khi không có luật sư thì tự trình bày ý kiến về nội dung kháng cáo của mình.

Có phải Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ án hành chính khi có đơn khởi kiện của người khởi kiện?

Dạ cho tôi hỏi, trong một vụ án hành chính thì có phải Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ án hành chính khi có đơn khởi kiện của người khởi kiện hay không?

Trả lời: Căn cứ Điều 8 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về nội dung trên như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền quyết định việc khởi kiện vụ án hành chính. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ án hành chính khi có đơn khởi kiện của người khởi kiện. Trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, người khởi kiện có quyền thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu khởi kiện, thực hiện các quyền tố tụng khác của mình theo quy định của Luật này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin