Cơ quan nào sẽ có thẩm quyền nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giam?

Ngày hỏi:16/02/2022

Cơ quan nào có thẩm quyền nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giam? Cho tôi hỏi, em tôi hiện đang bị tạm giam để điều tra vụ án hình sự. Mà em tôi muốn khiếu nại công tác thi hành tạm giam tại trại tạm giam. Vậy giờ em tôi khiếu nại thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết, là nơi đang tạm giam em tôi, hay cơ quan nào? Thời gian để cơ quan đó nhận được đơn khiếu nại là bao nhiêu lâu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cơ quan nào có thẩm quyền nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giam?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 46 Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015 quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành tạm giữ tạm giam như sau:

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự khu vực, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc trách nhiệm kiểm sát của mình.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với việc giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới; quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên là quyết định có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, theo quy định trên, trong trường hợp em bạn thực hiện khiếu nại việc quản lý và thi hành tạm giam thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tương đương giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc trách nhiệm kiểm sát của mình.

Thời gian để cơ quan có thẩm quyền nhận được đơn khiếu nại là bao nhiêu lâu?

Tại Khoản 2 Điều 46 Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015 quy định về thời gian để nhận được đơn khiếu nại như sau:

Cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam nhận được đơn khiếu nại quy định tại Điều 44 của Luật này, thì phải chuyển khiếu nại của người bị tạm giữ, người bị tạm giam cho Viện kiểm sát nhân dân trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại.

Vậy trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi cơ quan thi hành tạm giam nhận được đơn khiếu nại thì phải chuyển tới Viện kiểm sát cùng cấp có thảm quyền giải quyết.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.