Thời hạn để đưa vụ án hành chính ra xét xử theo thủ tục rút gọn là trong bao nhiêu lâu?

Ngày hỏi:14/02/2022

Thời hạn để đưa vụ án hành chính ra xét xử theo thủ tục rút gọn là trong bao lâu? Cho tôi hỏi, trường hợp vụ án hành chính được tiến hành theo thủ tục rút gọn, thì thời hạn mở phiên tòa kể từ khi ra quyết định là bao nhiêu ngày? Quyết định đưa vụ án ra xét xử thì cần có những nội dung nào, quyết định trên có được gửi cho người khởi kiện không? Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời hạn để đưa vụ án hành chính ra xét xử theo thủ tục rút gọn là trong bao lâu?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 247 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về thời hạn để đưa vụ án hành chính ra xét xử theo thủ tục rút gọn như sau:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án theo quy định tại Điều 125 của Luật này thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải ra quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn và mở phiên tòa xét xử trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Như vậy, thời hạn mở phiên tòa xét xử vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn là 10 ngày kể tử ngày ra quyết định.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử thì cần có những nội dung nào, quyết định trên có được gửi cho người khởi kiện không?

Tai Khoản 2, Khoản 3 Điều này quy định về quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn như sau:

- Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn phải có các nội dung chính sau đây:

+ Ngày, tháng, năm ra quyết định;

+ Tên Tòa án ra quyết định;

+ Vụ án được đưa ra giải quyết theo thủ tục rút gọn;

+ Tên, địa chỉ; số fax, thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

+ Họ, tên Thẩm phán, Thư ký phiên tòa, Kiểm sát viên; họ, tên Thẩm phán, Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có);

+ Ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa;

+ Xét xử công khai hoặc xét xử kín;

+ Họ, tên những người được triệu tập tham gia phiên tòa.

- Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn phải được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp cùng hồ sơ vụ án ngay sau khi ra quyết định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nghiên cứu và trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án.

Như vậy, sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn, Tòa án sẽ gửi ngay cho người khởi kiện.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.