Từ chối nhận di sản bằng lời nói có hiệu lực pháp luật không?

Ngày hỏi:12/02/2022

Trước kia khi cha tôi yếu tôi có nói với cha mà các anh em khác là sẽ không nhận di sản nào từ cha, tuy nhiên nay cha tôi mất thì tôi lại muốn được hưởng di sản như những anh em còn lại. như vậy lời nói từ chối nhận di sản trước kia của tôi có hiệu lực hay không? Cha tôi mất không để lại di chúc vậy di sản sẽ được chia như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Từ chối nhận di sản bằng lời nói có hiệu lực pháp luật không?

Căn cứ Điều 620 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về việc từ chối nhận di sản như sau:

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Theo đó, việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản. Do đó việc bạn chỉ nói sẽ không nhận di sản là không có giá trị pháp lý. Cho nên bạn vẫn sẽ được chia di sản của cha để lại.

Không có di chúc thì di sản được chia như thế nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 650 Bộ luật này thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, khi cha bạn mất không để lại di chúc thì di sản của cha bạn sẽ được chia theo pháp luật.

Căn cứ Điều 651 Bộ luật này có quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Theo quy định như trên, bạn và các anh em sẽ được chia phần di sản bằng nhau khi chia thừa kế theo pháp luật.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin