Người dân được bồi thường bằng mảnh đất khác hay tiền khi mà Nhà nước thu hồi đất?

Ngày hỏi:12/02/2022

Người dân được bồi thường bằng mảnh đất khác hay tiền khi Nhà nước thu hồi đất? Có được Nhà nước bồi thường chi phí tháo dỡ khi bị thu hồi đất? Người Việt định cư ở nước ngoài có được nhận đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người dân được bồi thường bằng mảnh đất khác hay tiền khi Nhà nước thu hồi đất?

Tôi có một mảnh đất 300m2 hiện đang là nơi sinh sống của gia đình. Mảnh đất này có GCN quyền sử dụng đất ghi mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn. Tuy nhiên sắp tới đây Nhà nước tiến hành thu hồi để thực hiện việc xây dựng khu đô thị mới. Vậy sau khi thu hồi tôi sẽ được bồi thường bằng mảnh đất khác có cùng mục đích sử dụng hay được bồi thường bằng tiền? Mong ban biên tập hỗ trợ.

Trả lời: Theo Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

- Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

- Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu như mảnh đất bạn đang sinh sống có đủ điều kiện sẽ được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất. Tuy nhiên việc bồi thường bằng đất hay bằng tiền còn phụ thuộc vào điều kiện cụ thể. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm có quyết định thu hồi.

Có được Nhà nước bồi thường chi phí tháo dỡ khi bị thu hồi đất?

Nhà tôi nằm trong khu vực giải tỏa để thi công tuyến đường quốc lộ. Đối với các chi tiết nhà ở, sân vườn tôi phải tháo dở để trao đất lại cho Nhà nước. Vậy chi phí khi tiến hành tháo dỡ có được Nhà nước bồi thường không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

Trả lời: Theo Điều 91 Luật Đất đai 2013 quy định về bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

Như vậy, khi thực hiện tháo dở tài sản thì bạn sẽ được Nhà nước bồi thường chi phi tháo dở đó.

Người Việt định cư ở nước ngoài có được nhận đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất không?

Kính gởi tư vấn pháp luật. Hiện tại tôi được thừa kế và đã làm thủ tục nhận di sản. 1 lô đất 912m2 có 300m2 thổ cư tọa lạc Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, BR.VT đang được thu hồi toàn bộ để giải phóng mặt bằng làm đường. Trên lô đất có một nhân khẩu vợ chồng em trai cùng 4 người con và một người cháu 7 người. Được đền bù 1 lô đất tái định cư. Xin phép hỏi cá nhân tôi là người Việt định cư ở nước ngoài có được nhận đất tái định cư không?

Trả lời: Khoản 2 Điều 83 Luật đất đai 2013 quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.”

Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

Như vậy, bạn là người Việt định cư ở nước ngoài được quyền nhận lô đất tái định cư nêu trên bạn nhe.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.