Thông tin xử lý vi phạm của nhà thầu có bắt buộc phải đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hay không?

Ngày hỏi:12/02/2022

Thông tin xử lý vi phạm của nhà thầu có bắt buộc phải đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không? Công ty chúng tôi có tổ chức đấu thầu cung cấp vật liệu xây dựng. Trong quá trình đấu thầu, chúng tôi phát hiện có vi phạm trong quá trình thực hiện đấu thầu từ một đơn vị dự thầu. Hành vi trên đã bị xử lý. Vậy thông tin xử lý vi phạm trên có cần phải đăng tải lên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không? Trường hợp không đăng tải các thông tin về đấu thầu lên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì có thể bị phạt bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thông tin xử lý vi phạm của nhà thầu có bắt buộc phải đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 quy định về các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

- Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

- Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

- Danh sách ngắn;

- Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

- Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

- Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

- Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất;

- Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

- Thông tin khác có liên quan.

Như vậy, theo quy định thì thông tin xử lý vi phạm đấu thầu bắt buộc phải được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trường hợp đăng tải các thông tin về đấu thầu lên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì có thể bị phạt bao nhiêu?

Theo Điều 36 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về việc xử phạt các vi phạm về đăng tải thông tin trong đấu thầu như sau:

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ quy định về thời hạn trong việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không đăng tải hoặc đăng tải không đầy đủ nội dung thuộc hồ sơ mời thầu;

+ Đăng tải hồ sơ mời thầu không thống nhất với nội dung đã được phê duyệt.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp, đăng tải các thông tin về đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Vậy trong trường hợp không đăng tải các thông tin về đấu thầu lên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin