Không phải bồi thường khi nhà nước thu hồi đối với đất trồng rừng?

Ngày hỏi:12/02/2022

Không phải bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trồng rừng? Nhà nước phải bồi thường cây trồng khi thu hồi đất? UBND xã không có thẩm quyền quyết định thu hồi đất cơ sở tôn giáo?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Không phải bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trồng rừng?

Vừa qua nhà nước thu hồi đất trồng rừng của nhà tôi, và không có quyết định bồi thường nào cho tôi cả, như vậy là đúng hay sai? Đất này tôi để hoang và không sử dụng 26 tháng qua.

Trả lời: Căn cứ Khoản 3 Điều 82 Luật Đất đai 2013 quy định nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

- Đất được Nhà nước giao để quản lý;

- Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

Căn cứ Điểm h Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

- Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

-...

- Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục

Như vậy, căn cứ những quy định trên thì bạn không sử dụng liên tục đất rừng 26 tháng thì khi nhà nước thu hồi không bồi thường cho bạn là đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, sẽ không được bồi thường tài sản trên đất (theo Khoản 1 Điều 92 Luật đất đai 2013).

Nhà nước phải bồi thường cây trồng khi thu hồi đất?

Pháp luật quy định ra sao khi nhà nước thu hồi đất gây thiệt hại đối với cây trồng? Liệu nhà nước có phải bồi thường về hành vi gây thiệt hại trên không?

Trả lời: Căn cứ Điều 90 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Vậy, khi nhà nước thu hồi, nếu thiệt hại về cây trồng thì phải bồi thường, và bồi thường cụ thể tùy thuộc vào loại cây trồng nêu trên.

UBND xã không có thẩm quyền quyết định thu hồi đất cơ sở tôn giáo?

Tại thôn tôi, công trình nhà thờ thuộc cơ sở tôn giáo, trong quá trình hoạt động có sai sót trong lĩnh vực đất đai, nhiều lần phía cơ quan xã xuống làm việc, và có lập biên bản thu hồi phần đất vi phạm đó. Như vậy, theo quy định pháp luật hiện nay, hành vi của UBND xã đúng hay sai?

Trả lời: Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 66 Luật Đất đai 2013 quy định:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Như vậy, có thể thấy đối với đất cơ sở tôn giáo thì UBND tỉnh mới có thẩm quyền, trong trường hợp này cơ quan xã hoàn toàn sai.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.