Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm mà áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự thì thời hạn tạm giam tối đa là bao lâu?

Ngày hỏi:10/02/2022

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm mà áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự thì thời hạn tạm giam là bao lâu? Em tôi đang trong giai đoạn xét xử phúc thẩm. Mà phiên tòa được áp dụng thủ tục rút gọn. Vậy cho hỏi em tôi có thể bị tạm giam tối đa là bao nhiêu ngày? Thêm nữa, khi mà Tòa đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm thì sau bao nhiêu ngày phiên tòa sẽ được mở?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm mà áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự thì thời hạn tạm giam là bao lâu?

Căn cứ vào Điều 459 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 quy định về thời hạn tạm giam khi áp dụng thủ tục rút gọn như sau:

- Căn cứ, thẩm quyền và thủ tục tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

- Thời hạn tạm giữ không được quá 03 ngày kể từ ngày Cơ quan điều tra nhận người bị bắt.

- Thời hạn tạm giam trong giai đoạn điều tra không quá 20 ngày, trong giai đoạn truy tố không quá 05 ngày, trong giai đoạn xét xử sơ thẩm không quá 17 ngày, trong giai đoạn xét xử phúc thẩm không quá 22 ngày.

Vậy với trường hợp em của bạn đang trong giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm được áp dụng thủ tục rút gọn thì thời hạn tạm giam tối đa là không quá 22 ngày.

Khi Tòa đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm thì sau bao nhiêu ngày phiên tòa sẽ được mở?

Căn cứ vào Điều 464 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 quy định về việc mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự được áp dụng thủ tục rút gọn như sau:

- Việc nhận và thụ lý hồ sơ vụ án được Tòa án cấp phúc thẩm thực hiện theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này.

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án phải chuyển ngay hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày Viện kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho Tòa án.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán được phân công xét xử ra một trong các quyết định:

+ Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm;

+ Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án.

- Trường hợp quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra quyết định, Tòa án phải mở phiên tòa xét xử vụ án.

- Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định đó cho Viện kiểm sát cùng cấp, người bào chữa; giao cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ.

Như vậy, theo quy định trên khi Tòa đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra quyết định, Tòa án phải mở phiên tòa xét xử vụ án.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin