Văn bản uỷ quyền mẹ nuôi lấy giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có phải chứng thực không?

Ngày hỏi:09/02/2022

Văn bản uỷ quyền mẹ nuôi lấy giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có phải chứng thực không? Có phải trong mọi trường hợp đều có thể ủy quyền thực hiện thủ tục hộ tịch? Tôi muốn nhờ mẹ nuôi của tôi đi lấy giấy xác nhận độc thân cho tôi vậy thì có phải chứng thực giấy ủy quyền không? Có phải trường hợp nào khi thực hiện thủ tục hộ tịch cũng có thể ủy quyền nhờ người khác không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Văn bản uỷ quyền mẹ nuôi lấy giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có phải chứng thực không?

Căn cứ Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch như sau:

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

2. Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật hộ tịch thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.

Bên cạnh đó tại Khoản 1 Điều 24 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định về hệ quả của việc nuôi con nuôi như sau:

Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì thời điểm nhận con nuôi thì cha mẹ nuôi sẽ có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con. Do đó, cha mẹ khi thực hiện ủy quyền chỉ cần lập thành văn bản không phải chứng thực. Nhưng thay vào đó phải có giấy tờ minh chứng đối với quan hệ.

Có phải trong mọi trường hợp đều có thể ủy quyền thực hiện thủ tục hộ tịch?

Bên cạnh đó tại Điều 6 Luật Hộ tịch 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân như sau:

1. Công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam có quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

Quy định này cũng được áp dụng đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2. Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy quyền.

Theo đó, không phải trong mọi trường hợp đều có thể thực hiện việc ủy quyền. Việc ủy quyền không được thực hiện đối với trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.