Có được bổ nhiệm Công chứng viên nếu là người Việt Nam thường trú ở nước ngoài?

Ngày hỏi:09/02/2022

Tôi là người Việt Nam nhưng thường trú ở nước ngoài nay tôi muốn được bổ nhiệm làm công chứng viên thì có được không và cần đáp ứng các điều kiện gì? Mong được anh/chị hướng dẫn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người Việt Nam thường trú ở nước ngoài có được bổ nhiệm làm Công chứng viên không?

Căn cứ Điều 8 Luật Công chứng 2014 công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

1. Có bằng cử nhân luật;

2. Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

5. Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

Như vậy, theo quy định như trên để được bổ nhiệm làm công chứng viên bạn phải là người Việt Nam thường trú ở Việt Nam. Ngoài ra bạn cũng cần phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định như trên và không thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên.

Các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên

Căn cứ Điều 13 Luật này có quy định về những trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên như sau:

1. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do vô ý mà chưa được xóa án tích hoặc về tội phạm do cố ý.

2. Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

4. Cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức trong đơn vị thuộc Công an nhân dân bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu Công an nhân dân hoặc đưa ra khỏi ngành.

5. Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư, người bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư mà chưa hết thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư có hiệu lực hoặc kể từ ngày chấp hành xong quyết định tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư.

Thep đó, nếu thuộc vào các trường hợp như trên bạn sẽ không được bổ nhiệm công chứng viên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.