Phải niêm yết công khai tại UBND xã đối với Quyết định cưỡng chế thu hồi đất?

Ngày hỏi:07/02/2022

Phải niêm yết công khai ở UBND xã đối với Quyết định cưỡng chế thu hồi đất? Không đưa sổ đỏ ra để thi hành án có bị cưỡng chế thu hồi không? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Phải niêm yết công khai ở UBND xã đối với Quyết định cưỡng chế thu hồi đất?

Căn cứ Khoản 2 Điều 71 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

- Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

+ Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Như vậy, theo quy định trên thì điều kiện cưỡng chế thu hồi đất phải có quyết định niêm yết công khai trước đó tại xã.

Không đưa sổ đỏ ra để thi hành án có bị cưỡng chế thu hồi không?

Theo Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

- Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

- Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp chủ sử dụng đất không giao giấy chứng nhận QSDĐ để thi hành án dân sự không thuộc trường hợp bị thu hồi.

Còn việc thi hành án, nếu người phải thi hành án không đưa giấy tờ để thi hành bán án thì Chấp hành viên sẽ ra quyết định cưỡng chế QSDĐ đó để thi hành án, theo quy định pháp luật về thi hành án hiện hành.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.