Đất nhà thờ thì phải đáp ứng điều kiện gì để được bồi thường khi thu hồi đất?

Ngày hỏi:07/02/2022

Đất nhà thờ phải đáp ứng điều kiện gì để được bồi thường khi thu hồi đất? Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình không? Chính quyền được thu hồi đất ruộng của người dân để xây dựng nhà máy không? vì phần đất trồng lúa và đất hoa màu của gia đình tôi trước đây được nhà nước cấp sắp tới đây sẽ xây dựng nhà máy may trên đó. Vậy nếu giữa người dân và phía đầu tư không thỏa thuận được thì chính quyền có được sử dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đất nhà thờ phải đáp ứng điều kiện gì để được bồi thường khi thu hồi đất?

Căn cứ Khoản 2 Điều 75 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện bồi thường về đất như sau:

Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Như vậy, đối với đất cơ sở tôn giáo (Nhà thờ) không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp thì sẽ được bồi thường về đất khi bị thu hồi.

Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình không?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 66 Luật đất đai 2013 quy định về thẩm quyền thu hồi đất như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

- Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

- Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

- Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

- Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Như vậy, với thẩm quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình thì thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hiện nay, không có bất cứ văn bản nào cho phép thẩm quyền thu hồi đất này thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã.

Chính quyền được thu hồi đất ruộng của người dân để xây dựng nhà máy không?

Tại Khoản 11 Điều 3 Luật đất đai 2013, có quy định:

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Căn cứ Điều 16 văn bản trên thì: Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất

1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

2. Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì chính quyền, nhà nước được phép thu hồi đất nông nghiệp đã cấp cho người dân trong các trường hợp như vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, do vi phạm pháp luật về đất đai, do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Còn nhà chính quyền địa phương không được phép thu hồi đất đang được người dân sử dụng để xây dựng nhà máy mà chưa có sự thống nhất về bồi thường cho người dân.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.