Thời hạn để đăng ký thực hiện việc chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn là bao nhiêu lâu?

Ngày hỏi:27/01/2022

Thời hạn để thực hiện việc chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn là bao lâu? Công ty của tôi được thành lập theo hình thức công ty cổ phần. Mà hiện tại do nhiều lý do bên công ty chỉ còn 2 cổ đông. Nên giờ tôi muốn hỏi trường hợp của công ty tôi thì thời hạn để đăng ký với cơ quan chức năng chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn là bao nhiêu lâu? Thêm nữa, khi cơ quan quản lý yêu cầu dừng kinh doanh với ngành nghề có điều kiện mà không thực hiện việc ngừng thì khi bị phát hiện có thể bị phạt bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời hạn để đăng ký thực hiện việc chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn là bao lâu?

Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 2 Điều 204 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên như sau:

- Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo phương thức sau đây:

+ Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

+ Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

+ Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

+ Công ty chỉ còn lại 02 cổ đông;

+ Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này và các phương thức khác.

- Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, với trường hợp công ty cổ phần chỉ còn 2 thành viên khi chuyển sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trong thời hạn 10 ngày kể từ khi hoàn thành việc chuyển đổi phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khi tiếp tục kinh doanh ngành nghề có điều kiện mà cơ quan quản lý đã có yêu cầu dừng thì bị phạt bao nhiêu?

Theo Khoản 2 Điều 48 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm ngừng của cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Như vậy, theo quy trên thì việc tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm ngừng của cơ quan đăng ký kinh doanh thì có thể bị xử phạt 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.