Điều tra viên trung cấp thì có thể được bổ nhiệm là Thủ trưởng cơ quan điều tra hay không?

Ngày hỏi:26/01/2022

Điều tra viên trung cấp thì có thể được bổ nhiệm là Thủ trưởng cơ quan điều tra không? Cho tôi hỏi, trường hợp hiện tại mới chỉ là Điều tra viên trung cấp trong ngành Công an thì có thể được bổ nhiệm làm Thủ trưởng cơ quan điều tra hay không? Cho tôi hỏi thêm, độ tuổi cao nhất khi kéo dài thời gian phục vụ với Điều tra viên là nữ là bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều tra viên trung cấp thì có thể được bổ nhiệm là Thủ trưởng cơ quan điều tra không?

Căn cứ vào Điều 57 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định về việc bổ nhiệm Thủ trưởng cơ quan điều tra như sau:

- Điều tra viên cao cấp hoặc Điều tra viên trung cấp có năng lực tổ chức, chỉ đạo hoạt động Điều tra thì có thể được bổ nhiệm làm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định, trong Quân đội nhân dân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định, trong Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định.

Như vậy, theo quy định thì trường hợp Điều tra viên trung cấp có năng lực tổ chức, chỉ đạo hoạt động Điều tra thì có thể được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan Điều tra.

Độ tuổi cao nhất khi kéo dài thời gian phục vụ với Điều tra viên là nữ là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 58 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định về thời gian phục vụ của Điều tra viên như sau:

- Hạn tuổi phục vụ cao nhất của Điều tra viên là sĩ quan trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thực hiện theo quy định của Luật Công an nhân dân, Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuổi nghỉ hưu của Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động.

- Trường hợp Cơ quan Điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân có nhu cầu, nếu Điều tra viên có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhưng không quá 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ, trừ nữ sĩ quan cấp tướng.

Như vậy, với Điều tra viên là nữ trong trường hợp được kéo dài thời gian phục vụ thì độ tuổi tối đa có thể làm Điều tra viên là 55 tuổi, trừ nữ sĩ quan cấp tướng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.