Khi gặp thân nhân, người bị trục xuất đang khu lưu trú có được nhận tiền từ thân nhân hay không?

Ngày hỏi:25/01/2022

Khi gặp thân nhân, người bị trục xuất đang khu lưu trú có được nhận tiền từ thân nhân không? Chồng tôi là người sắp bị trục xuất, hiện đang ở trong khu lưu trú của công an. Vậy khi tôi vào thăm thì có được gửi tiền vào cho chồng tôi hay không? Trường hợp gửi tiền vào là tiền Việt thì chồng tôi được xài hay không? Mong được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khi gặp thân nhân, người bị trục xuất đang khu lưu trú có được nhận tiền từ thân nhân không?

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 10 Nghị định 65/2020/NĐ-CP quy định về việc gặp thân nhân của người sắp bị trục xuất đang ở khu lưu trú như sau:

Khi thăm gặp, người lưu trú được nhận thư, tiền, đồ vật, trừ đồ vật thuộc danh mục cấm theo quy định của Nội quy cơ sở lưu trú; cơ sở lưu trú có trách nhiệm kiểm tra đồ vật trước khi đưa vào cơ sở lưu trú. Việc quản lý, sử dụng tiền, đồ vật của người lưu trú được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định này.

Theo quy định trên, thì chị hoàn toàn có thể thực hiện việc gửi tiền, thư, đồ vật trừ đồ vật thuộc danh mục cấm theo quy định của Nội quy cơ sở lưu trú vào cho chồng của chị. Khi gửi cơ quan lưu trú sẽ thực hiện việc kiểm tra trước khi đưa vào.

Trường hợp gửi tiền vào là tiền Việt thì người sắp bị trục xuất đang ở khu lưu trú được sử dụng hay không?

Tại Điều 11 Nghị định 65/2020/NĐ-CP quy định về việc ký gửi tài sản người đang ở trong khu lưu trú như sau:

Người lưu trú có ngoại tệ, giấy tờ có giá, vàng, bạc, đồng hồ, đồ trang sức quý, tư trang và những đồ vật có giá trị khác, cơ sở lưu trú phải lập biên bản và niêm phong, gửi vào lưu ký để quản lý, người lưu trú được nhận lại trước khi xuất cảnh. Trường hợp người lưu trú có đơn đề nghị được chuyển đồ, tư trang nêu trên cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của mình thì cơ sở lưu trú có trách nhiệm lập biên bản giao cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người lưu trú. Riêng đồng tiền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiền mặt) thì gửi lưu ký để người lưu trú sử dụng.

Vậy với trường hợp trên thì khi chị gửi tiền mặt là tiền Việt Nam thì chồng chị sẽ được lưu ký để người đang lưu trú sử dụng. Còn với các tài sản khác sẽ được lưu ký để quản lý và sẽ trả lại khi người lưu trú xuất cảnh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.