Người khuyết tật liệu có bị cắt trợ cấp xã hội hàng tháng khi được xây dựng mới nhà tình thương?

Ngày hỏi:25/01/2022

Người khuyết tật có bị cắt trợ cấp xã hội hàng tháng khi được xây dựng mới nhà tình thương? Trợ cấp khuyết tật có bị cắt khi được hưởng chế độ hưu trí? Ông tôi thuộc đối tượng người khuyết tật nhận trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng năm nay được xây dựng lại mới nhà tình thường bởi địa phương, liệu có bị cắt không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người khuyết tật có bị cắt trợ cấp xã hội hàng tháng khi được xây dựng mới nhà tình thương?

Người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật là đối tượng được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng.

Điều 51 Luật Người khuyết tật 2010 quy định về việc áp dụng các quy định về chế độ của người khuyết tật như sau:

- Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không hưởng chính sách trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng nhưng được hưởng chính sách quy định tại Luật Người khuyết tật nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định.

- Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao nhất.

- Người khuyết tật đang được hưởng chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Người khuyết tật.

Hơn nữa, hiện cũng không có quy định về việc cắt hưởng trợ cấp hàng tháng nếu người khuyết tật kết hôn và sinh con. Việc xác định họ có thuộc đối tượng được nhận trợ cấp hàng tháng hay không dựa trên mức độ khuyết tật (thông qua kết quả giám định mức độ khuyết tật) mà không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân.

Như vậy, việc người khuyết tật được xây dựng nhà mới không ảnh hưởng đến việc họ được nhận trợ cấp hàng tháng. Tức là không thể dựa vào lý do người khuyết tật được hỗ trợ việc xây nhà để cắt trợ cấp của họ.

Trợ cấp khuyết tật có bị cắt khi được hưởng chế độ hưu trí?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 44 Luật người khuyết tật 2010 quy định đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

- Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;

- Người khuyết tật nặng.

Nếu bạn thuộc một trong số các đối tượng được quy định như trên thì bạn được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng.

Tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định nếu bạn đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì hành tháng bạn sẽ hưởng thêm chế độ hưu trí theo quy định. Mặt khác tại Khoản 1 Điều 51 Luật người khuyết tật 2010 qiu định:

Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không hưởng chính sách quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này nhưng được hưởng chính sách quy định tại Luật này nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định.

Cho nên, trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và nhận lương hưu thì sẽ không được nhận trợ cấp người khuyết tật theo quy định của Luật người khuyết tật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin