Người quản lý doanh nghiệp có thể thử việc tối đa bao nhiêu tháng? Ký hợp đồng lao động dưới 1 tháng có phải thử việc?

Ngày hỏi:21/01/2022

Vui lòng cung cấp tôi thông tin vướng mắc, ký hợp đồng lao động dưới 1 tháng có phải thử việc không? Người quản lý doanh nghiệp có thể thử việc tối đa bao nhiêu tháng? Thử việc theo quy định mới từ năm 2021?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Ký hợp đồng lao động dưới 1 tháng có phải thử việc không?

Cho mình hỏi theo quy định mới thì trường hợp ký hợp đồng lao động dưới 1 tháng có phải thử việc không?

Trả lời: Khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2020) quy định:

Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Như vậy, đối với hợp đồng thời hạn dưới 01 tháng thì người lao động không phải thử việc.

Hiện nay, theo Khoản 3 Điều 26 Bộ luật Lao động 2012 thì Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc. Tuy nhiên, theo luật mới thì không còn được giao kết loại hợp đồng này.

Từ năm 2021, người quản lý doanh nghiệp có thể thử việc tối đa bao nhiêu tháng?

Theo mình tìm hiểu thì từ năm 2021 thì thời gian thử việc sẽ thay đổi giữa các vị trí. Vậy, đối với người quản lý doanh nghiệp có thể thử việc tối đa bao nhiêu tháng? Cảm ơn!

Trả lời: Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định:

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Như vậy, từ ngày 1/1/2021 thì thời gian thử việc đối với người quản lý doanh nghiệp là không quá 180 ngày. Với điều luật này có thể thấy, Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung quy định về thời gian thử việc đối với người giữ vị trí quản lý doanh nghiệp (Bộ luật lao động hiện hành không quy định vấn đề này).

Thử việc theo quy định mới từ năm 2021

Em đang làm nhân viên thử việc cho công ty tiện lợi 24h. Cho em hỏi vấn đề thử việc theo Bộ luật Lao động 2019 được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực 1/1/2019) quy định:

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin