Thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát để ứng phó biến đổi khí hậu như nào?

Ngày hỏi:21/01/2022

Cho tôi hỏi, việc thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát để ứng phó biến đổi khí hậu được thực hiện như nào? Xử lý các chất được kiểm soát như thế nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát để ứng phó biến đổi khí hậu

Căn cứ vào Điều 17 Thông tư 01/2022/TT-BTNMT quy định về việc thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát để ứng phó biến đổi khí hậu được thực hiện như sau:

- Tổ chức, cơ sở sử dụng thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sử dụng chất được kiểm soát quy định tại khoản 6 Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường bao gồm:

+ Tổ chức, cơ sở có hoạt động sản xuất chất được kiểm soát thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ;

+ Tổ chức, cơ sở sản xuất, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ các chất được kiểm soát thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ;

+ Tổ chức, cơ sở sở hữu thiết bị có chứa các chất được kiểm soát: máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định của các thiết bị lớn hơn 586 kW (2.000.000 BTU/h); thiết bị lạnh công nghiệp có công suất diện lớn hơn 40 kW thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ;

+ Tổ chức, cơ sở thực hiện dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị lạnh và điều hòa không khí.

- Tổ chức, cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này tuân thủ quy định về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP .

- Kỹ thuật viên thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị có chứa các chất được kiểm soát theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành, nghề sau:

+ Công nghệ kỹ thuật nhiệt;b) Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà;

+ Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí;

+Lắp đặt thiết bị lạnh;

+ Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt;

+ Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí;

+ Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh;

+ Cơ điện lạnh thủy sản.

Xử lý các chất được kiểm soát để ứng phó biến đổi khí hậu

Tại Điều 18 Thông tư 01/2022/TT-BTNMT quy định về việc xử lý các chất được kiểm soát để ứng phó biến đổi khí hậu như sau:

- Các chất được kiểm soát sau khi được thu gom không thể tái chế, tái sử dụng thì phải được xử lý và không để phát tán ra môi trường.

- Tổ chức, cá nhân xử lý các chất được kiểm soát thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.