Xin nhập quốc tịch Việt Nam thì gửi hồ sơ tới UBND tỉnh được không?

Ngày hỏi:21/01/2022

Xin nhập quốc tịch Việt Nam thì gửi hồ sơ tới UBND tỉnh có được không? Người nước ngoài có được đồng thời mang quốc tịch Việt Nam không? Chị gái của em lấy chồng mỹ và sinh con mang quốc tịch mỹ. Nhưng chị ấy muốn xin nhập quốc tịch cho đứa bé đồng thời vừa mang quốc tịch mỹ vừa mang quốc tịch Việt Nam thì có được không? Xin tư vấn các vấn đề trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Xin nhập quốc tịch Việt Nam thì gửi hồ sơ tới UBND tỉnh có được không?

Căn cứ Điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

- Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này hoặc không hợp lệ thì Sở Tư pháp thông báo ngay để người xin nhập quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.

- ...

Như vậy, khi thực hiện thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam thì bạn tới Sở tư pháp của tỉnh nơi cư trú làm thủ tục không thực hiện thủ tục này tại UBND tỉnh.

Người nước ngoài có được đồng thời mang quốc tịch Việt Nam không?

Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 có quy định về điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

- Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

+ Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

+ Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

+ Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

Như vậy, theo quy định thì con của chị bạn vẫn có thể đồng thời mang 2 quốc tịch là Hoa kỳ và Việt Nam nếu chị bạn vẫn là công dân Việt Nam và mang quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, trong trường hợp này chị bạn cần tham khảo thêm về Luật quốc tịch của Hoa kỳ có cho phép công dân nước họ đồng thời mang 2 quốc tịch Hoa kỳ và Việt Nam hay không để có thể xin nhập quốc tịch cho con của mình.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.