Phải công tác ít nhất bao nhiêu năm mới có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên trung cấp ngành công an?

Ngày hỏi:20/01/2022

Phải công tác bao nhiêu năm mới có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên trung cấp ngành công an? Cho em hỏi để là được Điều tra viên trung cấp trong ngành công an thì cần công tác ít nhất bao nhiêu năm? Khi làm Điều tra viên thì có những nhiệm vụ gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Phải công tác bao nhiêu năm mới có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên trung cấp ngành công an?

Căn cứ vào Điều 48 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định về tiêu chuẩn là Điều tra viên trung cấp như sau:

- Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 46 của Luật này và có đủ các Điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên trung cấp:

+ Đã là Điều tra viên sơ cấp ít nhất là 05 năm;

+ Có năng lực Điều tra các vụ án thuộc loại tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;

+ Có khả năng hướng dẫn các hoạt động Điều tra của Điều tra viên sơ cấp;

+ Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên trung cấp.

- Trường hợp do nhu cầu cán bộ của Cơ quan Điều tra, người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 46 của Luật này, các điểm b, c và d Khoản 1 Điều này, đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 09 năm trở lên thì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên trung cấp.

Như vậy, theo quy định trên thì để làm điều tra viên trung cấp thì phải đã có 5 năm làm điều tra viên sơ cấp hoặc là có ít nhất 9 năm làm công tác pháp luật mà có đủ các điều kiện thì sẽ được bổ nhiệm làm điều tra viên sơ cấp.

Khi làm Điều tra viên thì có những nhiệm vụ gì?

Tại Điều 53 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên như sau:

- Điều tra viên được tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh và các hoạt động Điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan Điều tra theo sự phân công của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra.

- Điều tra viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự khi được phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và Điều tra vụ án hình sự.

- Điều tra viên có trách nhiệm sau đây:

+ Áp dụng các biện pháp theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và pháp luật khác có liên quan để Điều tra, xác định sự thật vụ án một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ;

+ Tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra;

+ Từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong các trường hợp do Bộ luật tố tụng hình sự quy định;

+ Chấp hành quy định của pháp luật về những việc cán bộ, công chức hoặc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân không được làm.

- Điều tra viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra về hành vi, quyết định của mình.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.