Giao xe ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông bị xử phạt như thế nào?

Ngày hỏi:20/01/2022

Giao xe ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông bị xử phạt thế nào? Giao xe máy cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông bị xử phạt thế nào? Nhờ tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Giao xe ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông bị xử phạt thế nào?

Điểm h Khoản 8 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP có quy định:

8. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

h) Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 (đối với xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô), khoản 1 Điều 62 (đối với xe máy chuyên dùng) của Luật Giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng);

...

Như vậy, việc giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện lái xe ô tô tham gia giao thông như quy định trên thì chủ xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng (đối với cá nhân) và từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng (đối với tổ chức). Ngoài bị phạt tiền thì cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ không bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả nào khác.

Giao xe máy cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông bị xử phạt thế nào?

Điểm đ Khoản 5 Điều này cũng quy định:

5. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

đ) Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng);

...

Như vậy, việc giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện lái xe máy (xe mô tô, xe gắn máy) tham gia giao thông như quy định trên thì chủ xe máy sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng (đối với cá nhân) và từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng (đối với tổ chức). Ngoài bị phạt tiền thì cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ không bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả nào khác.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.