Quy định về thành lập ban chỉ huy, ban tham mưu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày hỏi:18/01/2022

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về việc hành lập ban chỉ huy, ban tham mưu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ? Mong sớm nhận phản hồi.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Quy định về thành lập ban chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Việc thành lập ban chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong ngành Công an quy định tại Điều 16 Thông tư 140/2020/TT-BCA, cụ thể:

- Ban chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thành lập trong trường hợp đám cháy, sự cố, tai nạn lớn, phức tạp do người có chức vụ quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư này trực tiếp chỉ huy.

- Thành phần ban chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gồm:

+ Trưởng ban là người giữ chức vụ quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư này;

+ Phó Trưởng ban là người giữ chức vụ quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư này của nơi xảy ra cháy, sự cố, tai nạn; chỉ huy Công an cấp huyện quản lý địa bàn, nơi xảy ra cháy, sự cố, tai nạn;

+ Thành viên là chỉ huy cấp phòng và tương đương thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các đơn vị Công an được điều động tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Trường hợp xét thấy cần thiết, người chỉ huy của lực lượng Công an nhân dân có thể đề nghị người chỉ huy thuộc lực lượng Quân đội, người chỉ huy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy và khoản 2 Điều 16 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP tham gia thành phần ban chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Các Phó Trưởng ban và thành viên ban chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Ban chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quy định về thành lập ban tham mưu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Việc thành lập ban tham mưu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định tại Điều 17 Thông tư 140/2020/TT-BCA, cụ thể:

- Người chỉ huy quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư này quyết định thành lập ban tham mưu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để giúp ban chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều hành các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Thành phần ban tham mưu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gồm:

+ Trưởng ban là chỉ huy đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

+ Phó Trưởng ban là chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ địa phương xảy ra cháy, sự cố, tai nạn; chỉ huy đơn vị Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chỉ huy Công an cấp huyện quản lý địa bàn, nơi xảy ra cháy, sự cố, tai nạn;

+ Thành viên là chỉ huy, cán bộ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cán bộ phụ trách quản lý địa bàn, cơ sở xảy ra cháy, sự cố, tai nạn; người có năng lực, chuyên môn sâu về nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cán bộ phụ trách công tác hậu cần, chính trị, giao thông, trật tự thuộc Công an địa phương do người chỉ huy chỉ định.

- Trường hợp xét thấy cần thiết, người chỉ huy của lực lượng Công an nhân dân có thể đề nghị người giúp việc cho người chỉ huy thuộc lực lượng Quân đội; người giúp việc cho người chỉ huy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy và khoản 2 Điều 16 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP; đại diện cơ sở hoặc người phụ trách công tác an toàn, kỹ thuật của khu vực, cơ sở nơi xảy ra cháy, sự cố, tai nạn tham gia thành phần ban tham mưu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Các Phó Trưởng ban và thành viên ban tham mưu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin