Tổ chức hành nghề công chứng có bắt buộc phải trực tiếp mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên hay không?

Ngày hỏi:17/01/2022

Tổ chức hành nghề công chứng có bắt buộc phải trực tiếp mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên hay không? Tổ chức được thảo thuận mức phí bảo hiểm hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tổ chức hành nghề công chứng có bắt buộc phải trực tiếp mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên không?

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp như sau:

- Tổ chức hành nghề công chứng trực tiếp mua hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình.

- Thời điểm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên được thực hiện chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được đăng ký hành nghề.

- Kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của Phòng công chứng được trích từ quỹ phát triển sự nghiệp hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định trên thì tổ chức hành nghề công chứng trực tiếp mua hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình. Như vậy, sẽ không bắt buộc tổ chức hành nghề công chứng trực tiếp mua mà có thể ủy quyền để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên.

Có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không?

Tại Điều 22 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định về mức phí bảo hiểm nghề nghiệp như sau:

- Phí bảo hiểm là khoản tiền mà tổ chức hành nghề công chứng phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên thuộc tổ chức mình.

- Doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức hành nghề công chứng hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trong trường hợp được tổ chức hành nghề công chứng ủy quyền thỏa thuận mức phí bảo hiểm, nhưng không được thấp hơn 03 (ba) triệu đồng một năm cho một công chứng viên.

Như vậy, theo quy định thì tổ chức hành nghề công chứng và doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể thảo thuận về mức phí bảo hiểm, tuy nhiên sẽ không được thấp hơn 3 triệu đồng một năm cho một công chứng viên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin