Công chức cấp xã phải tập sự trong thời gian bao nhiêu lâu?

Ngày hỏi:17/01/2022

Cho em hỏi công chức cấp xã phải tập sự trong thời gian bao nhiêu lâu? Do em đang làm tập sự công chức cấp xã, nhưng không biết phải tập sự trong bao nhiêu lâu? Trường hợp công chức cấp xã mà không hoàn thành nhiệm vụ thì có thể bị kéo dài thời hạn nâng lương trong bao lâu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời gian tập sự của công chức cấp xã là bao nhiêu lâu?

Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định về thời gian tập sự với công chức cấp xã như sau:

Thời gian tập sự của công chức cấp xã được quy định như sau: 12 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch chuyên viên và tương đương; 06 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch cán sự và tương đương; 03 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch nhân viên và tương đương. Trong thời gian tập sự được hưởng 85% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo chuyên môn được tuyển dụng. Trường hợp có học vị thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch chuyên viên và tương đương; công chức cấp xã ở vùng cao, biên giới, hải đảo thời gian tập sự được hưởng 100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương theo niên hạn.

Như vậy, tùy vào vị trí công việc mà bạn được đảm nhận có thời gian tập sự khác nhau, 12 tháng với trường hợp được xếp lương ngạch chuyên viên, 6 tháng với lương ngạch cán sự và 3 tháng nếu bạn được xếp lương ngạch nhân viên. Bạn có thể tham khảo tùy theo trường hợp của bạn.

Trường hợp công chức cấp xã mà không hoàn thành nhiệm vụ thì có thể bị kéo dài thời hạn nâng lương trong bao lâu?

Tại Điều 6 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định về việc nâng bậc lương cho trường hợp công chức cấp xã như sau:

- Cán bộ cấp xã quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này có thời gian hưởng lương bậc 1 là 05 năm (đủ 60 tháng), hoàn thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật thì được xếp lương lên bậc 2.

- Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này và công chức cấp xã quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định này thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

- Cán bộ, công chức cấp xã không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng; nếu bị cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Như vậy, trong trường hợp công chức cấp xã mà không hoàn thành nhiệm vụ thì có thể bị kéo dài thời hạn nâng lương lên tới 6 tháng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.