Quy định về thông tin liên lạc trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và việc bảo đảm hậu cần, y tế phục vụ

Ngày hỏi:17/01/2022

Theo quy định thì thông tin liên lạc trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong ngành Công an và việc bảo đảm hậu cần, y tế phục vụ được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thông tin liên lạc trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong ngành Công an

Thông tin liên lạc trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong ngành Công an quy định tại Điều 11 Thông tư 140/2020/TT-BCA, cụ thể:

- Thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường phải bảo đảm thông suốt đến các đơn vị, bộ phận, khu vực sau:

+ Các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các đơn vị tham gia hỗ trợ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực nơi xảy ra cháy, sự cố, tai nạn;

+ Các khu vực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

+ Trung tâm thông tin chỉ huy 114; bộ phận tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn của các đơn vị cấp Đội thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an cấp huyện.

- Cán bộ, chiến sĩ được phân công làm nhiệm vụ thông tin liên lạc có trách nhiệm truyền đạt chính xác, kịp thời mệnh lệnh từ người chỉ huy đến chỉ huy các đơn vị tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổng hợp, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị cho người chỉ huy.

Bảo đảm hậu cần, y tế phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong ngành Công an

Bảo đảm hậu cần, y tế phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong ngành Công an quy định tại Điều 11 Thông tư 140/2020/TT-BCA, cụ thể:

- Hậu cần phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm:

+ Nhiên liệu, vật tư, chất chữa cháy, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

+ Trang phục, thiết bị bảo hộ cá nhân, nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Y tế phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm:

+ Thuốc và các vật tư y tế cần thiết;

+ Sơ, cấp cứu kịp thời cho người bị nạn;

+ Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin