Công chứng viên có được quyền tiết lộ nội dung hợp đồng mà mình công chứng?

Ngày hỏi:15/01/2022

Tôi có ý định tới văn phòng công chứng hợp đồng, tôi lo rằng công chứng viên sẽ tiết lộ nội dung hợp đồng này. Liệu rằng công chứng viên có quyền được tiết lộ nội dung hợp đồng của tôi hay không? Và nếu công chứng viên tiết lộ thì có bị phạt gì không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Công chứng viên có được tiết lộ nội dung hợp đồng mà mình công chứng không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Luật Công chứng 2014 nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây:

- Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin về nội dung công chứng để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

- Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xúi giục, tạo điều kiện cho người tham gia hợp đồng, giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối khác;

- Công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;

….

Như vậy, công chứng viên sẽ không được tiết lộ nội dung trong hợp đồng của bạn trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của bạn.

Công chứng viên tiết lộ nội dung hợp đồng mà mình công chứng bị phạt như thế nào?

Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Nghị định 82/2020/NĐ-CP phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người yêu cầu công chứng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Công chứng khi thiếu chữ ký của công chứng viên; chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng, giao dịch;

- Công chứng khi không kiểm tra, đối chiếu bản chính giấy tờ trong hồ sơ công chứng theo quy định trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch;

- Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng theo quy định, thù lao công chứng đã xác định và chi phí khác đã thoả thuận;

Theo đó, công chứng viên tiết lộ nội dung hợp đồng của bạn có thể bị xử phạt từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin