Quy định về nguyên tắc trong hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành của lực lượng Công an

Ngày hỏi:15/01/2022

Nguyên tắc trong hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành của lực lượng Công an được quy định ra sao? Việc tiếp nhận thông tin được quy định ra sao? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nguyên tắc trong hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tại Điều 2 Thông tư 140/2020/TT-BCA, có quy định về nguyên tắc trong hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, như sau:

- Tuân thủ quy định của pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Việc tiếp nhận thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn và triển khai hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm tính cơ động và thống nhất trong chỉ huy điều hành.

- Trước hết phải ưu tiên cứu người bị nạn; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

- Khi điều động lực lượng, phương tiện đi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải điều động đơn vị gần nơi xảy ra cháy, sự cố, tai nạn trước, sau đó đến các đơn vị ở xa.

- Nghiêm cấm lợi dụng nhiệm vụ được giao trong hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để sách nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tiếp nhận thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn

Việc tiếp nhận thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn được quy định tại Điều 4 Thông tư 140/2020/TT-BCA, cụ thể như sau:

- Bộ phận tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn gồm: Trung tâm thông tin chỉ huy 114; bộ phận tiếp nhận và xử lý thông tin của các đơn vị cấp Đội thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện).

- Thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn được tiếp nhận: Qua số điện thoại 114; số điện thoại của các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố hoặc do người dân trực tiếp đến báo.

- Nội dung thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn cần tiếp nhận:

+ Họ, tên, số điện thoại hoặc địa chỉ của người báo cháy, sự cố, tai nạn;

+ Địa chỉ, thời gian xảy ra cháy, sự cố, tai nạn;

+ Loại hình xảy ra cháy, sự cố, tai nạn; quy mô đám cháy, sự cố, tai nạn; số lượng, tình trạng người bị mắc kẹt trong đám cháy, sự cố, tai nạn; nguy cơ cháy lan và các thông tin khác liên quan đến đám cháy, sự cố, tai nạn.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin