Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được thừa kế nhà tại Việt nam không?

Ngày hỏi:14/01/2022

Tôi là người Việt Nam hiện đang định cư tại Anh gần đây cha tôi ở Việt Nam có nói sẽ để lại căn nhà cho tôi sau khi cha mất. Cho hỏi liệu tôi có quyền thừa kế căn nhà này hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được thừa kế nhà tại Việt Nam?

Căn cứ Điều 7 Luật Nhà ở 2014 có quy định về đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam như sau:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.

Như vậy, theo quy định như trên người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Cho nên bạn có quyền hưởng thừa kế căn nhà do cha để lại.

Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài được hưởng thừa kế nhà

Căn cứ Điều 8 Luật này có quy định về điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở như sau:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật này.

- Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

+  Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;

+ Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật này.

Theo đó, nếu bạn được nhận thừa kế căn nhà của cha bạn và bạn đáp ứng các điều kiện như trên, thì sẽ được nhà nước công nhận quyền sở hữu nhà ở.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin