Hành vi vi phạm phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ như thế nào bị phạt đến 5 triệu đồng?

Ngày hỏi:14/01/2022

Hành vi vi phạm phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ như thế nào bị phạt đến 5 triệu đồng? Mong được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi vi phạm phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ

Căn cứ Khoản 1 Điều 41 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi vi phạm phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không quản lý phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ

Bên cạnh đó tại Khoản 2 Điều này quy định về phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ như sau:

- Xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ không bảo đảm yêu cầu và nội dung theo quy định của pháp luật;

- Không gửi kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy đến cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định của pháp luật;

- Không sao gửi phương án cứu nạn, cứu hộ cho cơ quan quản lý có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ như sau:

- Sử dụng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ chưa được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

- Không tổ chức thực tập lần lượt các tình huống trong phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật;

- Không bố trí người tham gia hoặc không cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết liên quan tới việc xây dựng phương án chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

4. Hành vi vi phạm phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Ngoài ra, hành vi vi phạm phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng được quy định tại Khoản 4 Điều này như sau:

- Không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ;

- Không tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật;

- Không bố trí lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý tham gia thực tập phương án chữa cháy khi được người có thẩm quyền huy động.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin