Thời hiệu để được yêu cầu không công nhận bản án do tòa nước ngoài xử mà không có yêu cầu công nhận tối đa bao nhiêu tháng?

Ngày hỏi:12/01/2022

Tôi là đương sự trong một vụ án dân sự đã được tòa nước ngoài xử. Tôi được biết bản án trên kia không có yêu cầu công nhận tại Việt Nam nên tôi muốn hỏi thời hiệu để yêu cầu không công nhận bản trên là bao nhiêu tháng? Đơn yêu cầu không công nhận cần bảo đảm những nội dung gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời hiệu để được yêu cầu không công nhận bản án do tòa nước ngoài xử mà không có yêu cầu công nhận là bao nhiêu tháng?

Căn cứ Điều 447 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về thời hiệu để được yêu cầu không công nhận bản án do tòa nước ngoài xử mà không có yêu cầu công nhận như sau:

- Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam, đương sự, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi đơn đến Bộ Tư pháp Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Bộ luật này trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không quy định hoặc không có điều ước quốc tế liên quan để yêu cầu Tòa án không công nhận bản án, quyết định dân sự đó.

- Trường hợp người làm đơn chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể gửi đơn đúng thời hạn quy định tại khoản 1

Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn.

Như vậy, thời hiệu để được yêu cầu không công nhận bản án do tòa nước ngoài xử mà không có yêu cầu công nhận tối đa là 6 tháng.

Đơn yêu cầu không công nhận bản án dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam

Đơn yêu cầu không công nhận bản án dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam được quy định tại Điều 448 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

- Đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam phải có các nội dung chính sau đây:

+ Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người làm đơn; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó;

+ Yêu cầu của người làm đơn.

- Kèm theo đơn yêu cầu phải có bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài và giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh yêu cầu không công nhận của mình là có căn cứ và hợp pháp.

- Đơn yêu cầu và giấy tờ, tài liệu kèm theo bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin