Thẻ nhà báo có thời hạn sử dụng bao lâu? Sử dụng thẻ hết hạn sử dụng để tác nghiệp bị phạt bao nhiêu?

Ngày hỏi:12/01/2022

Tôi sắp được cấp thẻ nhà báo tôi muốn biết thời hạn sử dụng của thẻ này là bao lâu và nếu tôi sử dụng thẻ hết hạn sử dụng để tác nghiệp bị phạt bao nhiêu?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời hạn sử dụng của thẻ nhà báo là bao lâu?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 49/2016/TT-BTTTT có quy định như sau:

Kỳ hạn cấp thẻ nhà báo là 05 năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới vào ngày 01 tháng 01 của năm bắt đầu kỳ hạn mới. Kỳ hạn của thẻ nhà báo hiện hành được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Theo Khoản 2 Điều 28 Luật Báo chí 2016 có quy định như sau:

- Kỳ hạn cấp thẻ nhà báo là 05 năm. Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo được ghi trên thẻ. Trong trường hợp đặc biệt, việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.

- Hết kỳ hạn của thẻ nhà báo, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp đổi thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới.

Như vậy, theo quy định như trên thời hạn sử dụng của thẻ nhà báo sẽ được ghi trên thẻ và kì hạn cấp thẻ là 05 năm.

Sử dụng thẻ hết hạn sử dụng để tác nghiệp bị phạt bao nhiêu?

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 119/2020/NĐ-CP có quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Sử dụng thẻ nhà báo đã hết hạn sử dụng để hoạt động báo chí;

- Phóng viên nước ngoài, trợ lý báo chí của phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại Việt Nam mà không có thẻ phóng viên nước ngoài hợp lệ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp;

- Người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan công tác của người thuộc diện phải nộp lại thẻ nhà báo không thu lại thẻ nhà báo hoặc thu lại thẻ nhà báo nhưng không nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc không thông báo bằng văn bản đối với các trường hợp: Người được cấp thẻ nhà báo nhưng chuyển sang làm nhiệm vụ khác không còn là đối tượng được cấp thẻ; người được cấp thẻ nhà báo đã nghỉ hưu; người đã hết thời hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hợp đồng lao động mới hoặc không tiếp tục làm việc tại cơ quan báo chí;

- Người được cấp thẻ nhà báo không nộp lại thẻ nhà báo (trừ trường hợp có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi mất thẻ về việc bị mất thẻ) trong các trường hợp sau: Khi cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí; chuyển sang làm nhiệm vụ khác không còn là đối tượng được cấp thẻ nhà báo; đã nghỉ hưu; đã hết thời hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hợp đồng lao động mới hoặc không tiếp tục làm việc tại cơ quan báo chí;

- Người đứng đầu cơ quan báo chí cử hoặc giao quyền cho cấp dưới cử nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí;

- Nhà báo hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác.

Theo đó, hành vi sử dụng thẻ nhà báo đã hết hạn sử dụng để tác nghiệp thì bạn có thể bị xử phạt với mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, bạn còn có thể bị tịch thu thẻ nhà báo đã hết hạn sử dụng này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.