Có thu hồi thẻ nhà báo do sử dụng không đúng mục đích? Bị thu hồi thẻ nhà báo có được cấp lại không?

Ngày hỏi:12/01/2022

Tôi được cấp thẻ nhà báo nhưng sủ dụng không đúng mục đích cho hỏi tôi có bị thu lại thẻ nhà báo hay không? Nếu tôi bị thu hồi thẻ nhà báo thì có được cấp lại hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Sử dụng thẻ nhà báo không đúng mục đích có bị thu hồi không?

Căn cứ Khoản 6 Điều 28 Luật Báo chí 2016 người được cấp thẻ nhà báo bị thu hồi thẻ nhà báo trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, về hoạt động nghiệp vụ báo chí, thông tin trên báo chí hoặc sử dụng thẻ nhà báo không đúng Mục đích gây hậu quả nghiêm trọng;

- Bị cơ quan tiến hành tố tụng quyết định khởi tố bị can. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đình chỉ Điều tra, đình chỉ vụ án đối với nhà báo đó hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên nhà báo đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự thì cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lại thẻ nhà báo;

- Bị cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khiển trách hai lần liên tục trong 02 năm theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động;

- Thôi việc nhưng không nộp lại thẻ nhà báo.

Như vậy, theo quy định như trên trong trường hợp bạn sử dụng thẻ nhà báo không đúng Mục đích gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xem xét thu hồi thẻ nhà báo.

Bị thu hồi thẻ nhà báo có được cấp lại không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 27 Luật này các trường hợp sau đây không được xét cấp thẻ nhà báo:

- Không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 26 của Luật này;

- Đã vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo;

- Đã bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động mà chưa hết thời hạn 12 tháng tính đến thời Điểm xét cấp thẻ;

- Là đối tượng liên quan trong các vụ án chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án mà chưa được xóa án tích;

- Bị thu hồi thẻ nhà báo do vi phạm quy định của pháp luật mà thời gian thu hồi thẻ chưa quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định đến thời Điểm xét cấp thẻ.

Theo đó, trường hợp bạn bị thu hồi thẻ nhà báo trong thời gian chưa quá 12 tháng kể từ ngày được cấp thẻ nhà báo do phạm quy định của pháp luật, thì bạn sẽ không được cấp lại thẻ nhà báo.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.