Công dân nước ngoài lương bao nhiêu thì được nhập quốc tịch Việt Nam?

Ngày hỏi:11/01/2022

Công dân nước ngoài lương tháng bao nhiêu thì được nhập quốc tịch Việt Nam? Công dân nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam bắt buộc phải nói được tiếng việt ở mức giao tiếp? Tôi có người bạn Malaysia thường trú Hà Nội, nên muốn hỏi trường hợp này.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công dân nước ngoài lương tháng bao nhiêu thì được nhập quốc tịch Việt Nam?

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định: Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

Như vậy, một trong những yếu tố để được nhập quốc tịch Việt Nam là có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam. Do đó, hiện nay không đặt ra quy định về mức chuẩn thu nhập bao nhiêu hay có lương tháng bao nhiêu mới có thể nhập quốc tịch Việt Nam. Vấn đề này mang tính linh hoạt và cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét khi bạn làm thủ tục.

Công dân nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam bắt buộc phải nói được tiếng việt ở mức giao tiếp?

Căn cứ Điểm c Khoản 1 và Khoản 2 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

Như vậy, một trong những yếu tố để được nhập quốc tịch Việt Nam là biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam, vấn đề này mang tính linh hoạt và cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét khi bạn làm thủ tục, còn nếu bạn thuộc một trong những trường hợp tại Khoản 2 nêu trên thì không phải đáp ứng điều kiện trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.