Con nuôi được hưởng thừa kế bằng con đẻ có đúng không?

Ngày hỏi:10/01/2022

Cha tôi có một người con nuôi, nếu cha mất không để lại di chúc thì khi chia di sản con nuôi của cha tôi được hưởng di sản bằng tôi hay ít hơn?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Con nuôi có được hưởng di sản từ cha nuôi?

Căn cứ Điều 653 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ như sau:

Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này.

Theo đó con nuôi của cha bạn hoàn toàn có quyền được hưởng di sản của cha bạn để lại nếu cha bạn qua đời.

Khi nào chia thừa kế theo pháp luật?

Căn cứ Khoản 1 Điều 650 Bộ luật này thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

- Không có di chúc;

- Di chúc không hợp pháp;

- Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

- Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, cha bạn mất không để lại chúc cho nên di sản của cha bạn sẽ được chia theo pháp luật.

Con nuôi và con đẻ để hưởng thừa kế như nhau?

Căn cứ Khoản 1 Điều 651 những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Theo đó, co nuôi và con đẻ đều nằm trong hàng thừa kế thứ nhất cho nên khi chia di sản bạn và con nuôi của cha bạn đều được hưởng phần di sản như sau.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin