Người đang bị tạm giam liệu có được trích xuất để đi chữa bệnh hay không?

Ngày hỏi:10/01/2022

Trường hợp người đang bị tạm giam thì liệu có được trích xuất để đi chữa bệnh được hay không? Lệnh trích xuất thì cần có những nội dung gì?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Người đang bị tạm giam có được trích xuất để đi chữa bệnh không?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định về trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam như sau:

Việc trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được thực hiện khi có lệnh trích xuất của người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự và Luật này, trong trường hợp sau đây:

- Để phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;

- Đưa đi khám bệnh, chữa bệnh, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần;

- Gặp thân nhân, người bào chữa hoặc người đại diện hợp pháp để thực hiện một số quyền, nghĩa vụ do luật định;

- Người nước ngoài bị tạm giữ, tạm giam tiếp xúc lãnh sự hoặc tiếp xúc với các tổ chức nhân đạo theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo sự thỏa thuận giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước có người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc vì lý do đối ngoại đối với từng trường hợp cụ thể.

Như vậy, với trường hợp mà bạn đang đề cập thì người đang bị tạm giam nếu như có lệnh lệnh trích xuất của người có thẩm quyền theo quy định thì có thể được trích xuất đi chữa bệnh.

Lệnh trích xuất thì cần có những nội dung gì?

Tại Khoản 3 Điều này quy định về nội dung phải có lệnh trích xuất như sau:

- Cơ quan, họ tên, chức vụ, cấp bậc người ra lệnh;

- Họ tên, năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hành vi vi phạm pháp luật, ngày bị tạm giữ, ngày bị tạm giam của người được trích xuất;

- Mục đích và thời hạn trích xuất;

- Họ tên, chức vụ, cấp bậc, cơ quan của người làm nhiệm vụ áp giải người được trích xuất hoặc cơ quan làm nhiệm vụ áp giải;

- Họ tên, chức vụ, cấp bậc (nếu có) của người nhận trích xuất của cơ quan có thẩm quyền ra lệnh trích xuất;

- Ngày, tháng, năm ra lệnh; chữ ký của người ra lệnh và đóng dấu.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin