Thời hiệu để có thể yêu cầu không công nhận bản án do tòa nước ngoài xử tại Việt Nam là bao nhiêu năm?

Ngày hỏi:10/01/2022

Cho tôi hỏi, thời hiệu để yêu cầu không công nhận bản án tranh chấp tài sản do tòa nước ngoài xử tại Việt Nam là trong bao nhiêu năm? Đơn yêu cầu cần có nội dung gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời hiệu để yêu cầu không công nhận bản án do tòa nước ngoài xử tại Việt Nam là bao nhiêu lâu?

Căn cứ vào Điều 444 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về thời hiệu yêu cầu không công nhận bản án do tòa nước ngoài xử tại Việt Nam như sau:

- Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài có hiệu lực pháp luật, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu Tòa án Việt Nam không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.

- Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể yêu cầu đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn.

Như vây, với trường hợp mà bạn đề cập thì thời hiệu để yêu cầu không công nhận bản án do tòa nước ngoài xử tại Việt Nam là 3 năm.

Đơn yêu cầu không công nhận bản án của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam

Đơn yêu cầu không công nhận bản án của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 445 Bộ luật này như sau:

- Người yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 444 của Bộ luật này phải làm đơn yêu cầu. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

+ Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người phải thi hành; nếu người phải thi hành là cơ quan, tổ chức thì ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp người phải thi hành là cá nhân không có nơi cư trú hoặc nơi làm việc tại Việt Nam, người phải thi hành là cơ quan, tổ chức không có trụ sở chính tại Việt Nam thì trong đơn yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ nơi có tài sản và các loại tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam;

+ Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được thi hành, người đại diện hợp pháp của người đó; nếu người được thi hành án là cơ quan, tổ chức thì phải ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó;

+ Yêu cầu của người phải thi hành; trường hợp bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài đã được thi hành một phần thì phải ghi rõ phần đã được thi hành và phần còn lại có yêu cầu không công nhận tại Việt Nam.

- Đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin