Người lao động được gộp thời gian nghỉ phép trong năm để nghỉ vào dịp tết không?

Ngày hỏi:10/01/2022

Theo quy định thì vào dịp lễ tết NLĐ sẽ được nghỉ việc hưởng nguyên lương. Và trong năm NLĐ cũng có thời gian nghỉ phép. Vậy cho hỏi, theo quy định thì NLĐ có được gộp thời gian nghỉ phép để nghỉ vào dịp tết luôn không? 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Được gộp thời gian nghỉ phép trong năm để nghỉ vào dịp tết?

Tại Điều 113 Bộ luật lao động 2019, có quy định:

- Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

+ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

- Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì trong Bộ luật lao động 2019 hiện hành không nêu rõ việc sử dụng ngày nghỉ hàng năm của người lao động là như thế nào. Được gộp thời gian nghỉ phép trong năm với thời gian nghỉ tết hay không. Mà vấn đề này tùy thuộc vào việc thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động. 

Tổng hợp những ngày lễ tết được hưởng nguyên lương

Tại Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, có quy định về thời gian

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

- Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

- Tết Âm lịch: 05 ngày;

- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

- Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin