Có được nhận tiền hỗ trợ dưỡng sức sau sinhkhi có thời gian nghỉ dưỡng sức trùng với nghỉ tết không?

Ngày hỏi:10/01/2022

Trường hợp người lao động hết thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ tết. Người lao động đó có được nhận tiền dưỡng sức sau sinh khi có thời gian nghỉ dưỡng sức trùng với nghỉ tết? Mong sớm nhận hồi đáp. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được nhận tiền hỗ trợ dưỡng sức sau sinh khi có thời gian nghỉ dưỡng sức trùng với nghỉ tết không?

Tại Khoản 1 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014, có quy định:

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì thời gian người lao động nghỉ dưỡng sức sẽ bao gồm cả ngày nghỉ lễ và nghỉ tết. Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ dướng sức trùng với thời gian nghỉ tết thì người lao động sẽ không được nhận khoản hỗ trợ trên. Bởi bản chất của thời gian nghỉ dưỡng sức là để NLĐ có thời gian nghỉ phục hồi sức khỏe sau sinh. 

Bởi trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Vậy nên nếu NLĐ vừa hết chế độ thai sản cùng với nghỉ tết thì có thể qua tết để xem xét để nghỉ dưỡng sức.

Thời gian nghỉ dưỡng sức

Tại Khoản 2 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức

Tại Khoản 2 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội có quy định:

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin