Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động

Ngày hỏi:08/01/2022

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động? Chi phí đào tạo nghề từ năm 2021 gồm những gì?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Quy định về hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động

Em đang tìm hiểu quy định về hợp đồng đào tạo nghề theo Bộ luật Lao động 2019. Cho em hỏi: Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu nào?

Trả lời: Tại Điều 62 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

- Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

- Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Nghề đào tạo;

+ Địa điểm, thời gian và tiền lương trong thời gian đào tạo;

+ Thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được đào tạo;

+ Ghi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

+ Trách nhiệm của người sử dụng lao động;

Chi phí đào tạo nghề

Liên quan đến hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề. Cho mình hỏi: Chi phí đào tạo nghề được quy định thế nào theo Bộ luật Lao động 2019?

Trả lời: Tại Khoản 3 Điều 62 Bộ luật Lao động 2019 quy định về những chi phí đào tạo nghề:

Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin