Đã cai nghiện bắt buộc được bao lâu thì sẽ được xem xét để giảm thời gian cai nghiện bắt buộc?

Ngày hỏi:08/01/2022

Theo quy định của pháp luật nên thì trường hợp nên một người đã cai nghiện bắt buộc được bao lâu thì sẽ được xem xét để giảm thời gian cai nghiện bắt buộc? Mong sớm nhận hồi đáp. 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Cai nghiện bắt buộc được bao lâu thì sẽ được xem xét để giảm thời gian cai nghiện bắt buộc?

Tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, có quy định:

Điều kiện giảm thời hạn cai nghiện bắt buộc:

- Giảm thời hạn từ 01 đến 03 tháng đối với người đã chấp hành một nửa thời gian cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, có ít nhất 03 tháng gần nhất được xếp loại từ khá trở lên quy chế quản lý, đánh giá kết quả học tập, cai nghiện tại cơ sở;

- Giảm thời hạn từ 03 đến 06 tháng đối với người đã chấp hành một nửa thời gian cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, lập công, có ít nhất 03 tháng gần nhất được xếp loại từ khá trở lên theo quy chế quản lý, đánh giá kết quả học tập, cai nghiện tại cơ sở.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì điều kiện tiên quyết của một người đang chấp hành hình phạt cai nghiện bắt buộc để được giảm thời gian cai nghiện bắt buộc là phải chấp hành một nửa thời gian cai nghiện bắt buộc. Và được đánh giá, xếp loại theo quy định nêu trên.

Điều kiện để được miễn thời gian cai nghiện bắt buộc

Tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, có quy định:

Điều kiện miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc:

- Người trong thời gian tạm đình chỉ thi hành quyết định nếu người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công;

- Người mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị lâu dài từ 06 tháng trở lên;

- Phụ nữ mang thai;

- Người từ đủ 14 tuổi trở lên đang cai nghiện bắt buộc mà bị phát hiện thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc và bị Tòa án xử phạt tù nhưng không được hưởng án treo thì được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trân trọng. 

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin