Đất bị sạt lở bị buộc thu hồi thì có được bồi thường hay không?

Ngày hỏi:07/01/2022

Cho tôi hỏi, trường hợp đất bị sạt lở bị buộc thu hồi thì có được bồi thường hay không? Do nhà tôi nằm trong khu vực bị sạt lở nghiêm trọng nên chính quyền thực hiện việc thu hồi đất. Tôi đã chuyển sang một mảnh đất khác để xây nhà mới. Vậy khi thu hồi mảnh đất kia thì tôi có được bồi thường hay không? Muốn được bồi thường bằng mảnh đất khác được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đất bị sạt lở bị buộc thu hồi thì có được bồi thường không?

Căn cứ Điều 16 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường đối với trường hợp đất bị sạt lở phải thực hiện việc thu hồi như sau:

- Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người quy định tại Khoản 3 Điều 87 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Luật Đất đai, Điều 6 và Điều 22 của Nghị định này.

- Đối với trường hợp đất ở của hộ gia đình, cá nhân bị sạt lở, sụt lún bất ngờ toàn bộ diện tích thửa đất hoặc một phần diện tích thửa đất mà phần còn lại không còn khả năng tiếp tục sử dụng thì hộ gia đình, cá nhân được bố trí đất ở tái định cư theo quy định sau đây:

+ Diện tích đất ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương quy định nhưng không được vượt quá hạn mức giao đất ở tại địa phương;

+ Việc nộp tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất và các ưu đãi khác thực hiện theo quy định của Nghị định về thu tiền sử dụng đất.

- Tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thu hồi để bố trí tái định cư được giải quyết như sau:

+ Ngân sách nhà nước chi trả trong trường hợp thu hồi đất ở do thiên tai gây ra;

+ Doanh nghiệp chi trả trong trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người do doanh nghiệp đó gây ra; trường hợp doanh nghiệp đã giải thể, phá sản thì tiền bồi thường, hỗ trợ do ngân sách nhà nước chi trả.

Như vậy, với trường hợp đất bị sạt lở và bắt buộc phải thực hiện việc thu hồi như trường hợp của bạn thì sẽ được nhà nước thực hiện việc bồi thường theo đúng quy định.

Muốn được bồi thường bằng đất có được không?

Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP cũng có quy định về việc bồi thường về đất khi bị thu hồi như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

- Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

- Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Vậy với trường hợp của bạn bị thu hồi mảnh đất bị sạt lở nhưng bạn vẫn còn đất ở thì sẽ được nhà nước bồi thường bằng tiền, còn nếu địa phương còn quỹ đất thì có thể sẽ được xem xét bồi thường bằng đất.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin